- 

Elton John / Final Tour / New York, Miami, Chicago

New York, Madison Square Garden
Miami, American Airlines Arena
Chicago, United Center
 - 
New York, Madison Square Garden
Miami, American Airlines Arena
Chicago, United Center
Tour
Elton John / Final Tour