- 

Janet Jackson: Black Diamond Tour / Miami, Philadelphia, New York

Miami, American Airlines Arena
Philadelphia, Wells Fargo Center
New York, Madison Square Garden
 - 
Miami, American Airlines Arena
Philadelphia, Wells Fargo Center
New York, Madison Square Garden
Tour
Janet Jackson: Black Diamond Tour